Kurs i massräddning till sjöss lockade deltagare från hela världen

IMRF MRO SME courseMass Rescue Operations – Subject Matter Expert är en kurs som syftar till att öka förmågan att hantera oförutsedda kriser och minska de negativa konsekvenserna om de inträffar. Kursen anordnades av Maritime Rescue Federation (IMRF) tillsammans med Chalmers och Sjöräddningssällskapet.

Kursens 26 deltagare kom från stora delar av världen med representation från Australien, Kanada, Danmark, Estland, Tyskland, Ghana, Guinea-Bissau, Malta, Marocko, Nederländerna, Norge, Portugal, Ryssland, Storbritannien och Sverige. Deltagarna har ledande befattningar i sina hemländers sjöräddningsorganisationer med ansvar och mandat att planera för att hantera massräddningsoperationer. Kursen sträcker sig över tre intensiva dagar och bedrivs i form av seminarium där deltagarnas gedigna bakgrund och kompetens kommer övriga deltagare till gagn.

– Som värdar för kursen arbetar vi katalyserande för att alla ska lära sig så mycket av varandra under den tid som finns till förfogande, säger Fredrik Forsman som var en av kursens värdar. Han fortsätter:

– Det finns idag ett gap mellan regler, träning och kompetens i att evakuera fartyg och att ta hand om de som evakuerats. Det är heller inte säkert att alla klarar att evakuera effektivt om olyckan skulle vara framme ombord och då är behovet av räddningsinsats ombord mycket stort och resurserna synnerligen begränsade.

Kursen togs väl emot av deltagarna som var mycket nöjda. Allan Schmidt arbetar som sjöräddningsinstruktör inom den danska marinen och är särskilt nöjd med att kursen kopplar väl an till verkligheten.

– Genom goda diskussioner i arbetsgrupper och i klassrummet kunde vi jämföra våra egna erfarenheter med de andra kursdeltagarnas erfarenheter och på så sätt uppnå ökad kunskap, säger Allan Schmidt.

Kapten Asuako-Owiredu William Kweku, biträdande direktör med ansvar för sjöräddning vid Ghanas motsvarighet till sjöfartsverk noterade öppna och ärliga diskussioner.

– Att lyssna på olika åsikter om aktuella frågor gav oss en inblick i varandras verksamheter och vi kunde dra allmänna slutsatser som vi var överens om i slutet av varje diskussion. Alla sjöräddningsproffs, säger William, måste sträva efter att förvärva kunskaper om massräddningsoperationer och hur vi bäst ska kunna utföra dem.

Att kursen hålls på Chalmers tillsammans med Sjöräddningssällskapet och av IMRF är ett resultat av ett långsiktigt arbete med att bygga upp forskning inom området sjöräddning och genom detta bidra till en säkrare och hållbar sjöfart.

 

Länk till Chalmers orginalpublicering.

 

Advertisement

Artikel om Sjösäkerhets- och sjöfartsforskning på Chalmers och inom Human Factors

Tidningen Sjöbefälen har gjort ett nummer om sjöfartsforskning, sjösäkerhet och Human Factors. på sidorna 20-27 går det att läsa om vår verksamhet på Chalmers tillsammans med SSRS mfl.


Gränsöverskridande samarbete vid världens största sjöräddningsövning

Först publicerat på Chalmers.se

Att rädda liv på land kan vara nog så dramatiskt, men vad händer om någon blir allvarligt sjuk mitt ute på sjön? Baltic SAREX – världens största sjöräddningsövning – försöker bland annat ge svar på det.

Chalmers, Sjöfartsverket och Svenska Sjöräddningssällskapet deltog tillsammans med åtta andra länder i en av världens största sjöräddningsövningar, som ägde rum på Bornholm i maj.
– Det är en övning i att över gränser, organisationer, myndigheter och länder samarbeta inom sjöräddning, säger Fredrik Forsman, doktorand från Chalmers och utvecklare på Sjöräddningssällskapet som ledde flera av övningarna.

Scenariot i den del av övningen som Sjöräddningssällskapet, Chalmers och Sjöfartsverket bidrog med är att det kommer ett larm om en person som har bröstsmärtor. I övningen får besättningarna borda ett annat fartyg och genomföra en hjärt-lungräddning på patienten. Totalt genomfördes 11 bordningar under veckan som övningen pågick. Alla övningar gick till på exakt samma sätt och resultatet varierade beroende på hur väl lagarbetet i räddningslaget fungerade.
– Vi drar lärdom av deras beteenden. Den här vetskapen kan förbättra hur vi bygger och designar våra sjöräddningsmetoder och hur utbildning bör bedrivas. I förlängningen så räddar detta liv, säger Fredrik Forsman.

Deltagarna bestod av alltifrån frivilliga till yrkesverksamma sjöräddare och professionella sjukvårdare, vilka behöver ha kunskaper i hur en räddningsaktion går till. Framförallt handlar det om militär, sjöräddning och kustbevakning från de deltagande länderna Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Frankrike.

Från Chalmers deltog Fredrik Forsman som övningsledare, han ansvarade även för experiment tillsammans med Chalmers gästprofessor Scott MacKinnon. Fredrik Forsman ansvarade för genomförandet och säkerheten för de övningar som arrangerades tillsammans med Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverket men deltog också aktivt i både planerandet och genomförandet. Efter många år som utbildningsansvarig på Sjöräddningssällskapet har han deltagit i många övningar samtidigt som han forskar för att förbättra sjöräddningsarbetet.

– Man måste både läsa och bli blöt i ansiktet samtidigt för att förstå, säger han.

Han menar också att det är viktigt att teamet är sammansvetsat och det funkar inte att någon har en dålig dag.
– Detta är farligt arbete. Det funkar inte att någon annan tjurar för att den har en dålig dag, då riskerar man någon annans liv såväl som sitt eget.

Syftet med den här delen av övningen Baltic SAREX är att se hur hjärt-lungräddning går till under ”search and rescue”-förhållanden. Man har tittat på vad som har gjorts, hur det har gjorts och hur kvaliteten blir under de här omständigheterna.
– Nyckeln är anpassningsförmåga. Man vet aldrig hur situationen ska utveckla sig. Man måste anpassa sig, annars är man rökt.

Övningarna handlade också mycket om ledarskap och ett syfte med övningarna var att förbättra kursen On Scene Coordinator som Sjöfartsverket ger tillsammans med Chalmers .
– Det är viktigt att arbeta i lag, organisera sig i stab och att jobba proaktivt med framförhållning. Vi måste vara noga med att tydligt delegera uppgifter och det är viktigare att arbeta mot ett mål än att fokusera på detaljer, säger Fredrik Forsman.

Text: Katarina Wignell
Foto: Fredrik Forsman, Scott MacKinnon


Två minuter om min forskning.


Hi

I’m looking for cool innovative technologies for simulation and training, and interesting simulation centers in a work related project. All tips are most welcome.

 

Kind regards

/Fredrik

 

Continue reading

Träning med Rescurunner för engelskspråkig TV.

För ett tag sedan gjorde vi ett reportage om Sjöräddningssällskapets träning med Rescurunner. Reportaget är gjort för engelskspråkig publik och för att ge en allmän bild av både de frivilliga sjöräddarnas fantastiska förmåga samt Rescurunnern. Hade vi riktat oss internt eller mot en svensk publik är jag ganska säker på att upplägget skulle se mycket annorlunda ut. Jag hoppas det är roligt att se i vilket fall.

Lösenord: SSRS

SSRS

Av någon anledning kom vi i kontakt med produktionsbolaget som var intresserade av Rescuerunnern som koncept. Det visade sig att de skulle vara i Sverige om två veckor så det blev ganska snabba ryck. Tack vare ett fantastiskt engagemang från många frivilliga i organisationen lyckades vi bemanna sju olika fartyg denna dag. Själv hade jag förmånen att koordinera det hela med filmteamet, övertyga dem vad att filma och i vilken ordning, komma överens med besättningarna över radio och spela teater framför kameran. En ganska intensiv och konstig men väldigt rolig dag.

/Fredrik


Examensarbete: Livflotten – Erfarenheter från en livflotteövning.

Under höstens två läsperioder gjorde Joachim Reif och Karl Nordström sitt examnsarbete på Sjökaptensprogrammet på Chalmers. Joakim och Karl genomförde en intervjubaserad studie av en Livflotteövning som genomfördes under våren 2014 inom ramen för EU Northern Periphical Programme, SMACS – Small Craft Emergency Response and Survival Training for Arctic Conditions.

Detta examensarbete har varit både nyttigt och roligt, särskilt då Joachim och Karl fick högsta betyg för sitt arbete.

Ladda ner och läs examensarbetet i sin helhet: Livflotten – Erfarenheter från en livflotteövning

mvh
/Fredrik Forsman


En gipp – koordinering, kompetens och säkerhet.

Krönika i Search Magazine #6 2014

Föregående inlägg var kompletterande material till artikeln i den tryckta versionen av Search Magazine om sambandet mellan koordinering, kompetens och säkerhet. Artikeln har nu även blivit tillgänglig digitalt och finns att tillgå via länken nedan.

Artikel 6 2014

 

 

mvh
/Fredrik Forsman


Kompletterande analys till krönika i Search Magazine #6 2014

Analys av lagarbete och koordination i en gipp ombord en havskapsseglare.

I Search Magazine #6 2014 har jag skrivit en krönika på temat lagarbete och vikten av att koordinera sitt arbete för att nå framgång och den koppling som finns i detta till säkerhet. För att illustrera detta har jag gjort ett schema av en enkel gipp ombord IMX 40 Du Soleil. Av utrymmesskäl fick den inte plats i den tryckta tidningen utan blir istället publicerad här.

Gipp analys

foto with titles

Gippen är filmad under en vårträning och är inte vald för att den är perfekt, vilket den långt ifrån är, utan för att det var bra ljus och det syns ganska bra vad besättningen gör.

Schemat ovan illustrerar vem som gör vad i förhållande till de olika momenten i gippen. I den första kollumnen är besättningmedlemmarna listade. Övriga fyra kollumner representerar de olika huvudmomenten i en gipp som att falla, vända undan vind o.s.v.
Respekive besättningsmedlem har en rad där hens aktiviteter beskrivs i grundläggande drag. Koordineringen mellan aktiviteter och individer representeras av de blå strecken mellan aktivitetsboxarna.

Jag kommer göra en kompletterande video där jag för in de olika aktiviteterna i realtid och färgkodat för respektive besättningsmedelm för att göra samspelet och koordineringen tydligare. Om du är intresserad av det så prenumerara gärna på uppdateringarna så får du en notifikation så snart den är uppladdad.

Kommentera gärna, ställ frågor och påpeka fel – kritik och återkoppling är nödvändigt för utveckling.

mvh
/Fredrik


Vanity Fairs article on Human Factors in aviation

A very good article on the Human Factors in aviation by William Langewiesche.  Narrated in an engaging way that paint a vivid and complex picture of a very tragic disaster, a must read.

Photo Illustration by Sean McCabe