Examensarbete: Livflotten – Erfarenheter från en livflotteövning.

Under höstens två läsperioder gjorde Joachim Reif och Karl Nordström sitt examnsarbete på Sjökaptensprogrammet på Chalmers. Joakim och Karl genomförde en intervjubaserad studie av en Livflotteövning som genomfördes under våren 2014 inom ramen för EU Northern Periphical Programme, SMACS – Small Craft Emergency Response and Survival Training for Arctic Conditions.

Detta examensarbete har varit både nyttigt och roligt, särskilt då Joachim och Karl fick högsta betyg för sitt arbete.

Ladda ner och läs examensarbetet i sin helhet: Livflotten – Erfarenheter från en livflotteövning

mvh
/Fredrik Forsman

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: