Monthly Archives: August 2015

Gränsöverskridande samarbete vid världens största sjöräddningsövning

Först publicerat på Chalmers.se

Att rädda liv på land kan vara nog så dramatiskt, men vad händer om någon blir allvarligt sjuk mitt ute på sjön? Baltic SAREX – världens största sjöräddningsövning – försöker bland annat ge svar på det.

Chalmers, Sjöfartsverket och Svenska Sjöräddningssällskapet deltog tillsammans med åtta andra länder i en av världens största sjöräddningsövningar, som ägde rum på Bornholm i maj.
– Det är en övning i att över gränser, organisationer, myndigheter och länder samarbeta inom sjöräddning, säger Fredrik Forsman, doktorand från Chalmers och utvecklare på Sjöräddningssällskapet som ledde flera av övningarna.

Scenariot i den del av övningen som Sjöräddningssällskapet, Chalmers och Sjöfartsverket bidrog med är att det kommer ett larm om en person som har bröstsmärtor. I övningen får besättningarna borda ett annat fartyg och genomföra en hjärt-lungräddning på patienten. Totalt genomfördes 11 bordningar under veckan som övningen pågick. Alla övningar gick till på exakt samma sätt och resultatet varierade beroende på hur väl lagarbetet i räddningslaget fungerade.
– Vi drar lärdom av deras beteenden. Den här vetskapen kan förbättra hur vi bygger och designar våra sjöräddningsmetoder och hur utbildning bör bedrivas. I förlängningen så räddar detta liv, säger Fredrik Forsman.

Deltagarna bestod av alltifrån frivilliga till yrkesverksamma sjöräddare och professionella sjukvårdare, vilka behöver ha kunskaper i hur en räddningsaktion går till. Framförallt handlar det om militär, sjöräddning och kustbevakning från de deltagande länderna Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Frankrike.

Från Chalmers deltog Fredrik Forsman som övningsledare, han ansvarade även för experiment tillsammans med Chalmers gästprofessor Scott MacKinnon. Fredrik Forsman ansvarade för genomförandet och säkerheten för de övningar som arrangerades tillsammans med Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverket men deltog också aktivt i både planerandet och genomförandet. Efter många år som utbildningsansvarig på Sjöräddningssällskapet har han deltagit i många övningar samtidigt som han forskar för att förbättra sjöräddningsarbetet.

– Man måste både läsa och bli blöt i ansiktet samtidigt för att förstå, säger han.

Han menar också att det är viktigt att teamet är sammansvetsat och det funkar inte att någon har en dålig dag.
– Detta är farligt arbete. Det funkar inte att någon annan tjurar för att den har en dålig dag, då riskerar man någon annans liv såväl som sitt eget.

Syftet med den här delen av övningen Baltic SAREX är att se hur hjärt-lungräddning går till under ”search and rescue”-förhållanden. Man har tittat på vad som har gjorts, hur det har gjorts och hur kvaliteten blir under de här omständigheterna.
– Nyckeln är anpassningsförmåga. Man vet aldrig hur situationen ska utveckla sig. Man måste anpassa sig, annars är man rökt.

Övningarna handlade också mycket om ledarskap och ett syfte med övningarna var att förbättra kursen On Scene Coordinator som Sjöfartsverket ger tillsammans med Chalmers .
– Det är viktigt att arbeta i lag, organisera sig i stab och att jobba proaktivt med framförhållning. Vi måste vara noga med att tydligt delegera uppgifter och det är viktigare att arbeta mot ett mål än att fokusera på detaljer, säger Fredrik Forsman.

Text: Katarina Wignell
Foto: Fredrik Forsman, Scott MacKinnon

Advertisement

Två minuter om min forskning.