Monthly Archives: October 2017

Artikel om Sjösäkerhets- och sjöfartsforskning på Chalmers och inom Human Factors

Tidningen Sjöbefälen har gjort ett nummer om sjöfartsforskning, sjösäkerhet och Human Factors. på sidorna 20-27 går det att läsa om vår verksamhet på Chalmers tillsammans med SSRS mfl.