Artikel om Sjösäkerhets- och sjöfartsforskning på Chalmers och inom Human Factors

Tidningen Sjöbefälen har gjort ett nummer om sjöfartsforskning, sjösäkerhet och Human Factors. på sidorna 20-27 går det att läsa om vår verksamhet på Chalmers tillsammans med SSRS mfl.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: