Monthly Archives: September 2018

Kurs i massräddning till sjöss lockade deltagare från hela världen

IMRF MRO SME courseMass Rescue Operations – Subject Matter Expert är en kurs som syftar till att öka förmågan att hantera oförutsedda kriser och minska de negativa konsekvenserna om de inträffar. Kursen anordnades av Maritime Rescue Federation (IMRF) tillsammans med Chalmers och Sjöräddningssällskapet.

Kursens 26 deltagare kom från stora delar av världen med representation från Australien, Kanada, Danmark, Estland, Tyskland, Ghana, Guinea-Bissau, Malta, Marocko, Nederländerna, Norge, Portugal, Ryssland, Storbritannien och Sverige. Deltagarna har ledande befattningar i sina hemländers sjöräddningsorganisationer med ansvar och mandat att planera för att hantera massräddningsoperationer. Kursen sträcker sig över tre intensiva dagar och bedrivs i form av seminarium där deltagarnas gedigna bakgrund och kompetens kommer övriga deltagare till gagn.

– Som värdar för kursen arbetar vi katalyserande för att alla ska lära sig så mycket av varandra under den tid som finns till förfogande, säger Fredrik Forsman som var en av kursens värdar. Han fortsätter:

– Det finns idag ett gap mellan regler, träning och kompetens i att evakuera fartyg och att ta hand om de som evakuerats. Det är heller inte säkert att alla klarar att evakuera effektivt om olyckan skulle vara framme ombord och då är behovet av räddningsinsats ombord mycket stort och resurserna synnerligen begränsade.

Kursen togs väl emot av deltagarna som var mycket nöjda. Allan Schmidt arbetar som sjöräddningsinstruktör inom den danska marinen och är särskilt nöjd med att kursen kopplar väl an till verkligheten.

– Genom goda diskussioner i arbetsgrupper och i klassrummet kunde vi jämföra våra egna erfarenheter med de andra kursdeltagarnas erfarenheter och på så sätt uppnå ökad kunskap, säger Allan Schmidt.

Kapten Asuako-Owiredu William Kweku, biträdande direktör med ansvar för sjöräddning vid Ghanas motsvarighet till sjöfartsverk noterade öppna och ärliga diskussioner.

– Att lyssna på olika åsikter om aktuella frågor gav oss en inblick i varandras verksamheter och vi kunde dra allmänna slutsatser som vi var överens om i slutet av varje diskussion. Alla sjöräddningsproffs, säger William, måste sträva efter att förvärva kunskaper om massräddningsoperationer och hur vi bäst ska kunna utföra dem.

Att kursen hålls på Chalmers tillsammans med Sjöräddningssällskapet och av IMRF är ett resultat av ett långsiktigt arbete med att bygga upp forskning inom området sjöräddning och genom detta bidra till en säkrare och hållbar sjöfart.

 

Länk till Chalmers orginalpublicering.

 

Advertisement