En gipp – koordinering, kompetens och säkerhet.

Krönika i Search Magazine #6 2014

Föregående inlägg var kompletterande material till artikeln i den tryckta versionen av Search Magazine om sambandet mellan koordinering, kompetens och säkerhet. Artikeln har nu även blivit tillgänglig digitalt och finns att tillgå via länken nedan.

Artikel 6 2014

 

 

mvh
/Fredrik Forsman


Kompletterande analys till krönika i Search Magazine #6 2014

Analys av lagarbete och koordination i en gipp ombord en havskapsseglare.

I Search Magazine #6 2014 har jag skrivit en krönika på temat lagarbete och vikten av att koordinera sitt arbete för att nå framgång och den koppling som finns i detta till säkerhet. För att illustrera detta har jag gjort ett schema av en enkel gipp ombord IMX 40 Du Soleil. Av utrymmesskäl fick den inte plats i den tryckta tidningen utan blir istället publicerad här.

Gipp analys

foto with titles

Gippen är filmad under en vårträning och är inte vald för att den är perfekt, vilket den långt ifrån är, utan för att det var bra ljus och det syns ganska bra vad besättningen gör.

Schemat ovan illustrerar vem som gör vad i förhållande till de olika momenten i gippen. I den första kollumnen är besättningmedlemmarna listade. Övriga fyra kollumner representerar de olika huvudmomenten i en gipp som att falla, vända undan vind o.s.v.
Respekive besättningsmedlem har en rad där hens aktiviteter beskrivs i grundläggande drag. Koordineringen mellan aktiviteter och individer representeras av de blå strecken mellan aktivitetsboxarna.

Jag kommer göra en kompletterande video där jag för in de olika aktiviteterna i realtid och färgkodat för respektive besättningsmedelm för att göra samspelet och koordineringen tydligare. Om du är intresserad av det så prenumerara gärna på uppdateringarna så får du en notifikation så snart den är uppladdad.

Kommentera gärna, ställ frågor och påpeka fel – kritik och återkoppling är nödvändigt för utveckling.

mvh
/Fredrik


Vanity Fairs article on Human Factors in aviation

A very good article on the Human Factors in aviation by William Langewiesche.  Narrated in an engaging way that paint a vivid and complex picture of a very tragic disaster, a must read.

Photo Illustration by Sean McCabe


Human Factors Arch Lab Rap

Excellent and humorous music video on human factors and ergonomics.

Thanks Arch Lab! 🙂


Need for speed

Training and qualification for HSC watercraft operations

Earlier this year we had an article published at the Fast Patrol and Interception Craft Conference.

Introduction

Where are the gaps when it comes to training crews operating High Speed Craft? How can the dangers be mitigated through enhanced training methodologies? And what is preventing military forces from working together as effectively as possible? We asked the experts…

 

nefs

 

Please download full article here: Need For Speed.

 

Kind regards

/Fredrik Forsman


New Article in Maritime Journal on DYNAV Manager course

I am glad to see that the Maritime Journal has an article on next course in Dynamic Navigation (DYNAV) held by FRC-INT 3-5th December, Southampton.

Please read more at Maritime journal.

????????????????????????????

 


Small Craft Emergency Response and Survival Training for Arctic Conditions

Another nice article at Shock Mittigation Directory on a project we are running called SMACS – Small Craft Emergency Response and Survival Training for Arctic Conditions.

The primary objective of the SMACS project is the development of a safety and survival training programme specifically focused on the needs of small-craft Arctic mariners. It is currently difficult to access Arctic-specific small-craft training and the aim of the project is to address this problem.

Read more at Shock Mitigation Directory or visit SMACS-project.eu.

shock

logo_smacs1