Monthly Archives: December 2014

Kompletterande analys till krönika i Search Magazine #6 2014

Analys av lagarbete och koordination i en gipp ombord en havskapsseglare.

I Search Magazine #6 2014 har jag skrivit en krönika på temat lagarbete och vikten av att koordinera sitt arbete för att nå framgång och den koppling som finns i detta till säkerhet. För att illustrera detta har jag gjort ett schema av en enkel gipp ombord IMX 40 Du Soleil. Av utrymmesskäl fick den inte plats i den tryckta tidningen utan blir istället publicerad här.

Gipp analys

foto with titles

Gippen är filmad under en vårträning och är inte vald för att den är perfekt, vilket den långt ifrån är, utan för att det var bra ljus och det syns ganska bra vad besättningen gör.

Schemat ovan illustrerar vem som gör vad i förhållande till de olika momenten i gippen. I den första kollumnen är besättningmedlemmarna listade. Övriga fyra kollumner representerar de olika huvudmomenten i en gipp som att falla, vända undan vind o.s.v.
Respekive besättningsmedlem har en rad där hens aktiviteter beskrivs i grundläggande drag. Koordineringen mellan aktiviteter och individer representeras av de blå strecken mellan aktivitetsboxarna.

Jag kommer göra en kompletterande video där jag för in de olika aktiviteterna i realtid och färgkodat för respektive besättningsmedelm för att göra samspelet och koordineringen tydligare. Om du är intresserad av det så prenumerara gärna på uppdateringarna så får du en notifikation så snart den är uppladdad.

Kommentera gärna, ställ frågor och påpeka fel – kritik och återkoppling är nödvändigt för utveckling.

mvh
/Fredrik

Advertisement